Thị xã: Dân quân tự vệ góp phần bảo đảm ANQP

Cập nhật ngày: 18/01/2011 - 11:43

(BTNO)- Ngày 18.1.2011, UBND Thị xã Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2006 - 2010. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hồng Quang; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Trứ.

Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hồng Quang trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong xây dựng và phát triển lực lượng DQTV

Báo cáo của UBND Thị xã cho biết, kể từ khi Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của UBNT tỉnh Tây Ninh về “ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2006-2010” có hiệu lực, UBND Thị xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở quy định của Pháp lệnh DQTV, UBND Thị xã đã chỉ đạo cho BCHQS Thị xã kết hợp với các cơ quan, ban ngành và các xã, phường tuyển chọn vào DQTV theo kế hoạch. Từ năm 2006 đến nay đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ DQTV cho 3.046 người, phát triển thêm 2.535 người. Hiện nay DQTV toàn Thị xã có 2.548 người, vượt chỉ tiêu 22 người và bằng 2% so tổng dân số. Lực lượng DQTV đã được tổ chức thành: lực lượng thường trực với 135 người, biên chế thành 17 tiểu đội; lực lượng cơ động 431 người, biên chế thành 1 đại đội, 17 trung đội, 1 tiểu đội; lực lượng tại chỗ 1.524 người, biên chế thành 8 trung đội, 117 tiểu đội, 13 tổ; lực lượng phòng không 124 người biên chế thành 1 đại đội pháo 37mm, 3 trung đội, 2 khẩu đội súng máy cao xạ phòng không 12,7mm; lực lượng pháo binh 98 người, biên chế thành 2 trung đội, 18 khẩu đội (1 trung đội cối 82mm, 1 trung đội và 1 khẩu đội ĐKZ, 17 khẩu đội cối 60mm).

Lực lượng DQTV luôn được huấn luyện để nâng cao chất lượng, sẵn sàng chiến đấu. Trong 5 năm qua các đơn vị đã cử 10.648 lượt DQTV đi huấn luyện bộ binh và binh chủng. Chất lượng của lực lượng DQTV Thị xã từng bước được nâng lên. Hiện nay, lực lượng DQTV của Thị xã có 648 đảng viên (chiếm 25,43%), đoàn viên 1.322 người (chiếm 51,88%). Có 10/10 chi bộ quân sự xã, phường. Công tác đào tạo luôn được Đảng uỷ và UBND Thị xã quan tâm. Trong thời gian qua đã xét duyệt, lựa chọn 29 người đưa đi đào tạo lớp Chỉ huy trưởng quân sự xã/phường...

Trong thời gian qua, lực lượng DQTV đã thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự phố phường, làng quê bảo vệ địa bàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần ổn định cho phát triển kinh tế Thị xã.

Tại hội nghị tổng kết, UBND Thị xã đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và phát triển lực lượng DQTV.

Võ Cường