Thị xã: Đạt 36/49 chỉ tiêu đô thị loại III

Cập nhật ngày: 28/12/2011 - 01:06

(BTNO)- Vừa qua, UBND Thị xã đã tổ chức họp lấy ý kiến đánh giá đồ án quy hoạch đô thị Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và Thị xã đến dự. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu được nghe đại diện đơn vị tư vấn thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng - Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn trình bày Chương trình phát triển đô thị thị xã Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, căn cứ vào bản điểm so sánh đánh giá các chỉ tiêu đô thị loại III của đơn vị tư vấn thì hiện nay Thị xã đã đạt 36/49 chỉ tiêu, với tổng số điểm là 69,18/100 điểm.

Chỉnh trang đô thị

Theo quy định, để trở thành đô thị loại 3 Thị xã phải đạt 70/100 điểm. Trong đó, các tiêu chí Thị xã đã đạt gồm: chức năng đô thị, quy mô dân số, phát triển kinh tế - xã hội và phát triển hạ tầng xã hội của đô thị. Tuy nhiên vẫn còn 13 chỉ tiêu Thị xã chưa đạt, thuộc 2 tiêu chí: hệ thống công trình đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. Cụ thể là một số chỉ tiêu về hệ thống giao thông, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống cấp điện, cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ, quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị, khu đô thị mới, tuyến phố văn minh đô thị và mật độ đô thị.

Để đạt được 2 tiêu chí còn lại, đơn vị tư vấn cũng định hướng một số nhóm giải pháp chủ yếu để Thị xã thực hiện trong năm 2012, đồng thời đề ra những công việc phải thực hiện nhằm khắc phục các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt 80,62/100 điểm và được công nhận là đô thị loại III.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị đơn vị tư vấn cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Thị xã để cập nhật và bổ sung những số liệu mới, chính xác, nhằm đánh giá sát với tình hình thực tế địa phương. Từ đó hoàn thiện các phương án xây dựng hợp lý, cụ thể, khả quan, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2012, phấn đấu đến năm 2020 được công nhận là đô thị loại II.

Huy Hoàng