BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Đến năm 2015, giá trị sản xuất là 12.400 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 10/06/2011 - 09:55

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng lãnh đạo Thị xã khảo sát khu đất triển khai dự án Cụm CN Tân Bình (Thị xã)

(BTNO) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 6.2011 của UBND tỉnh vừa qua, lãnh đạo Thị xã đã trình dự thảo Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và được công nhận là thành phố thuộc tỉnh, cần phải tập trung thực hiện tạo bước đột phá trong việc thu hút, đãi ngộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên giá, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao tiềm lực KH-CN gắn với hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, thông tin liên lạc, khách sạn nhà hàng). Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá.

Dự thảo NQ cũng đã đề ra các chỉ tiêu về kinh tế như đến năm 2015 giá trị sản xuất là 12.400 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng bình quân hằng năm 16%. Trong đó, thương mại dịch vụ 7.450 tỷ đồng, tăng bình bình hằng năm 17,5%; công nghiệp xây dựng 4.520 tỷ đồng, tăng bình quân 14,5%; nông – lâm – ngư nghiệp 430 tỷ đồng, tăng bình quân 7,2%.

Cơ cấu kinh tế trong giá trị sản xuất: thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm – ngư nghiệp tứng ứng với tỷ lệ 60% - 36% - 04%. Tăng thu ngân sách bình quân hằng năm từ 12% – 15%.

Thị xã về đêm

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm từ 2% trở lên. Đến năm 2015 có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia, có 20 bác sĩ - dược sĩ, 63 giường bệnh/ 10.000 dân. Tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hằng năm 13.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề chiếm 46% tổng lao động xã hội. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hằng năm từ 0,5% trở lên, duy trì tăng dân số tự nhiên 1%.

100% cơ quan, đơn vị, 97% hộ gia đình, 100% ấp, khu phố, 50% xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hoá; xây dựng 2 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Thị xã có sân vận động riêng…

Đ.H.T