Kinh tế   Kinh tế

Thị xã Hòa Thành: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách giảm

Cập nhật ngày: 23/09/2021 - 16:32

BTNO - Theo Ban Chỉ đạo thu ngân sách thị xã Hòa Thành, trong 9 tháng năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thu ngân sách 9 tháng được 147,476 tỷ đồng, đạt 46,92% so dự toán năm 2021, so với cùng kỳ giảm 29,38%. Tính đến ngày 31.8.2021, nợ thuế trên 26 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu trên 25,8 tỷ đồng.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Thị xã đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế trên hệ thống thông tin điện tử đối với người nộp thuế; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện khai, nộp thuế đúng thời gian quy định;

Kiên quyết xử phạt các trường hợp chậm nộp tiền thuế; tăng cường phối hợp với cơ quan công an, để xử lý các hành vi gian lận về thuế, tội phạm về thuế; nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

Q.H