Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hoà Thành: Giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 18/10/2023 - 07:03

BTN - 4/4 xã đã đạt chuẩn rà soát, tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND xã Trường Đông, cán bộ chuyên môn, cán bộ ấp khảo sát đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã

Theo kế hoạch năm 2023, thị xã Hoà Thành tiếp tục xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hoá; kinh tế nông thôn phát triển mạnh, trình độ sản xuất tiên tiến, sản phẩm có sức cạnh tranh cao; hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Mục tiêu cụ thể: 4/4 xã đạt NTM nâng cao; 1/4 xã đạt NTM kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng xã Trường Đông đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023; duy trì kết quả công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến cuối tháng 8 vừa qua, xã Trường Hoà được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn thị xã Hoà Thành lên 4 xã.

Trong 9 tháng năm 2023, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu trên địa bàn đầy đủ, kịp thời. UBND Thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG Thị xã tích cực hỗ trợ các địa phương trong triển khai thực hiện.

Theo đó, thị xã Hoà Thành tiếp tục đầu tư hoàn thiện và nâng cao hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện. 4/4 xã có tỷ lệ đường ấp, liên ấp được nhựa hoá, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hoá, sáng - xanh - sạch - đẹp trên 95% (trong đó, nhựa, bê tông hoá trên 50%); tỷ lệ đường nội đồng được cứng hoá trên 90%.

Địa phương đã hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai cấp xã, thị xã; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động của các xã trên địa bàn đạt từ 90% trở lên. Bên cạnh đó, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và bảo đảm mỹ quan.

Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình bảo đảm đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên bảo đảm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hoá thể thao cấp xã, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Địa phương đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã. Trên địa bàn 4 xã hiện có 5 chợ và 3 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Các xã tăng cường công tác quản lý chợ nông thôn về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Thời gian qua, thị xã Hoà Thành tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề nông thôn. Trên địa bàn Thị xã có Cụm công nghiệp Bến Kéo (ấp Long Yên, xã Long Thành Nam), làng nghề mây tre (ấp Long Bình, xã Long Thành Nam); các vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực (các loại cây ăn trái như nhãn, sầu riêng, chôm chôm, mít, bưởi tập trung ở xã Trường Đông, Trường Hoà và Trường Tây; lúa ở xã Long Thành Nam; rau, củ, quả ở các xã Trường Tây, Trường Hoà) được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo đảm, đồng bộ, bảo đảm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá bằng xe cơ giới.

Song song đó, Thị xã luôn quan tâm đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn ở các trạm y tế xã. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (tính đến 31.7.2023) đạt 88,55%. Duy trì giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 14%, có 4/4 xã được duy trì công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Địa phương cũng đang phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến ấp và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh; duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính trên địa bàn các xã.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm chất lượng đạt chuẩn theo quy định; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn. Các xã tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.

Đồng thời, thường xuyên vận động các hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường giao thông làm vệ sinh, khai thông cống rãnh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội; tăng cường trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, các xã cũng tích cực thực hiện kế hoạch chuyển hoá địa bàn về an ninh trật tự, bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội luôn được kiểm soát và kéo giảm, hạn chế thấp nhất trọng án xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm và các mô hình quần chúng tự quản ở địa phương.

Theo UBND thị xã Hoà Thành, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, các xã trên địa bàn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch nông thôn mới phải phù hợp quy hoạch chung của Thị xã, kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và khả năng bố trí, huy động nguồn vốn Thị xã, của các xã.

Thực hiện giải ngân 100% các công trình hạ tầng KT-XH năm 2023 đã được phê duyệt và phân khai vốn; tổ chức duy tu các công trình nông thôn mới đã xuống cấp theo kế hoạch vốn đã phân khai.

Thị xã Hoà Thành sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP để nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập dân cư; thực hiện tốt các cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả, hình thành được chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên toàn Thị xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; riêng xã Trường Đông đạt trên 88 triệu đồng/người/năm.

Duy trì xã đạt phổ cập THCS, THPT; vận động nhân dân tham gia BHYT đạt trên 95%; tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu NTM, tuyến đường văn minh; tích cực bảo vệ môi trường ở xóm, ấp, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Tập trung xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội cơ sở vững mạnh, nhất là đối với xã điểm, phải quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mặt khác, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng; có giải pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội của địa phương, không để khiếu kiện đông người, trọng án xảy ra; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; xây dựng các ấp đạt “Ấp an toàn về an ninh trật tự” đạt trên 80%.

4/4 xã đã đạt chuẩn rà soát, tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; xã Trường Đông phấn đấu thực hiện hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023.

Nhi Trần - Trúc Ly