BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Hoạt động HTX gặp nhiều khó khăn

Cập nhật ngày: 13/11/2013 - 06:01

Hiện nay các HTX đều gặp khó khăn trong hoạt động, như: thiếu vốn sản xuất, phát triển kinh doanh; tổ chức bộ máy còn yếu, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế...

Vườn mãng cầu của HTX Thạnh Tân, Thị xã

(BTNO)- Từ 6 hợp tác xã (HTX) ban đầu, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trên địa bàn Thị xã có tổng số 13 HTX và 4 Quỹ tín dụng nhân dân, 64 tổ hợp tác với hơn 1.700 thành viên.

Tuy nhiên, hiện nay các HTX đều gặp khó khăn trong hoạt động như: thiếu vốn sản xuất, phát triển kinh doanh; tổ chức bộ máy còn yếu, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, không có phương án sản xuất kinh doanh khả thi nên không được hỗ trợ về vốn vay, thụ động trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm…Kết quả, đã có 4 HTX giải thể, hiện nay chỉ còn 9 HTX.

Điển hình như trường hợp của HTX mãng cầu xã Thạnh Tân. Thành lập năm 2005, đến nay, HTX có 18 xã viên và vốn điều lệ tăng lên 1 tỷ đồng, tạo thu nhập cho người lao động 3 triệu đồng/người/tháng. Song, HTX đang gặp khó khăn về thiếu quỹ đất để làm vườn thí điểm sản xuất, nâng cao chất lượng trái mãng cầu; do mãng cầu mau chín nên khó khăn trong vận chuyển, tiêu thụ ra thị trường...

Trong lĩnh vực giao thông vận tải có 4 HTX với hơn 150 xã viên hoạt động khá, thu nhập bình quân người lao động từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Nhưng hiện nay các HTX cũng gặp khó khăn về thiếu vốn đầu tư thực hiện dự án xe chất lượng cao nên hiệu quả cạnh tranh không cao. Hiện HTX vận tải hàng hoá số 2 tạm ngưng hoạt động.

Quế Hương