Thị xã: Hơn 180 người tham gia hiến máu

Cập nhật ngày: 07/06/2011 - 11:46

(BTNO)- Ngày 7.6.2011, tại Hội trường Thị xã uỷ, hơn 180 người đã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo theo kế hoạch chiến dịch “Giọt máu nghĩa tình” hè năm 2011. Những người tình nguyện hiến máu là công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành Thị xã và người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Tới, Phó Chủ tịch UBND Thị xã và lãnh đạo các ban ngành thuộc Thị xã và các xã, phường đã ân cần thăm hỏi và biểu dương, động viên tinh thần những người tham gia hiến máu.

Tình nguyện hiến máu

Sau khi sàng lọc, Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy đã tiếp nhận 138 đơn vị máu (ĐVM) của 138 người được hiến, nâng tổng số máu đã hiến trong năm lên 519 ĐVM, đạt tỷ lệ 82,38% so chỉ tiêu năm.

Võ Cường