Thị xã: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm ở xã Tân Bình

Cập nhật ngày: 31/03/2012 - 05:23

(BTNO)- Sáng 30.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thị xã (ban chỉ đạo) đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở xã Tân Bình, Thị xã.

Cần tiêm phòng vắc-xin phòng chống bệnh cúm gia cầm. Trong ảnh: Nuôi vịt chạy đồng - nguy cơ lây lan virus cúm A/H5N1

Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm; kiện toàn ban chỉ đạo xã; kế hoạch triển khai công tác tại địa phương, phân công thành viên phụ trách từng địa bàn; việc tổ chức thực hiện chiến dịch vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi; công tác tuyên truyền vận động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đặc biệt về bệnh cúm gia cầm, sự lây lan của virus cúm qua người và vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh;...

Hiện nay, xã Tân Bình có hơn 22 triệu con gia súc, gia cầm, trong đó gà-vịt hơn 18 triệu con, heo 2.200 con, trâu-bò 72 con. Đã phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại gia súc gia cầm cho 96 hộ chăn nuôi với tổng diện tích 22.590m2.

Nhìn chung, qua kiểm tra, xã Tân Bình thực hiện tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo xã, điều tra khảo sát nắm tình hình. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Thị xã yêu cầu địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân, giúp mọi người hiểu rõ và phối hợp tốt với địa phương để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Phương Ngân