BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Kiểm tra tình hình thực thi Luật lao động tại các doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 19/07/2013 - 04:30
HTML clipboard

(BTNO)- Mới đây, đoàn kiểm tra của Thị xã đã đến kiểm tra tình hình thực thi Bộ Luật lao động ở 2 doanh nghiệp trên địa bàn phường Hiệp Ninh là Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và thương mại Phúc An Phát và Công ty TNHH Liên Thành.

Tại các công ty trên, đoàn đã kiểm tra về tình hình sử dụng lao động như: Việc đăng ký, tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động và các thủ tục cho thôi việc, kỷ luật lao động; nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động; tiền lương, tiền công và các chế độ bồi dưỡng khác; việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh; tình hình hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc...

Lao động ở Công ty TNHH Phúc An Phát

Qua kiểm tra, Công ty Phúc An Phát có 28 lao động, song doanh nghiệp này chưa thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; thời gian lao động hơn 8 giờ/ngày, tổ chức công đoàn không hoạt động; cơ sở sản xuất không trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy; hợp đồng lao động không đúng quy định...

Tại Công ty Liên Thành có 10 lao động, song chỉ có 1 lao động có hợp đồng hưởng chính sách quy định, còn 9 hợp đồng thời vụ nên cũng không tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không có tổ chức công đoàn…

Đoàn kiểm tra lập biên bản đề nghị các công ty nhanh chóng khắc phục những tồn tại, đảm bảo hoạt động công ty hài hòa với quyền lợi của người lao động, đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra việc khắc phục của các doanh nghiệp; nếu doanh nghiệp cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm.

Quế Hương