BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Năm 2010 có hơn 3.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật ngày: 28/12/2010 - 11:22

Sáng ngày 28.12, Hội Nông dân Thị xã tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2010. Trong năm 2010, Hội Nông dân Thị xã và các xã, phường đã thực hiện tốt nhiều mặt công tác Hội như: phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội với 10 phường, xã vững mạnh, 44 chi hội và 268 tổ hội mạnh, 17 tổ hội khá, phát triển mới 325 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 13.026 người. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cơ sở còn xây dựng 79 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với tổng trị giá các công trình hơn 500 triệu đồng.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Nhằm thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo, Hội Nông dân Thị xã và cơ sở đã tích cực phối hợp tổ chức 82 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4.000 lượt hội viên; hướng dẫn hội viên áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao; vận động Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 100 triệu đồng, phối hợp với các ngân hàng giải ngân hơn 86 tỷ đồng cho hơn 10.000 hộ nông dân vay sản xuất, buôn bán.

Kết quả năm 2010, nhiều hộ nông dân được nâng cao mức sống và có 3.507 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có những mô hình tiêu biểu cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm như: mô hình sản xuất rau - lúa - dịch vụ nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Tuấn ở phường 1, mô hình VAC của ông Phạm Quyết Tiến ở xã Bình Minh, mô hình sinh vật cảnh của ông Nguyễn Phi Hùng ở phường 2…

Dịp này, Hội Nông dân Thị xã khen thưởng cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2010.
                                                                                         QUẾ HƯƠNG - PHƯƠNG NGÂN