BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Nâng cao hiệu quả các mô hình khuyến nông

Cập nhật ngày: 19/12/2010 - 10:34

Ngày 17.12, Trạm Khuyến nông Thị xã tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011. Trong năm 2010, Trạm Khuyến nông Thị xã đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phân bổ chương trình khuyến nông do ngân sách tỉnh và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư quốc gia đầu tư với 24 điểm trình diễn mô hình nhân giống lúa chất lượng cao được 7 ha, sản xuất lúa lai được 5 ha, thâm canh cây mãng cầu được 3 ha; mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học với 1.000 con; tổ chức 3 lớp tập huấn, 3 cuộc hội thảo với gần 200 nông dân tham gia để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cách bón phân hợp lý, kinh nghiệm trong sản xuất “3 tăng, 3 giảm”, khuyến khích nông dân áp dụng “1 phải, 5 đúng” trên cây lúa; kỹ thuật chăm sóc và bao trái trên cây mãng cầu; kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học… giúp nông dân nâng cao kiến thức trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi trong thực hiện các mô hình.

Bà Võ Thị Lệ báo cáo tham luận mô hình nhân giống lúa chất lượng cao hiệu quả

Kết quả, hầu hết các mô hình đều đạt hiệu quả cao, thu nhập khá; trong đó một số mô hình nổi bật được báo cáo tham luận tại hội nghị tổng kết như: mô hình chăn nuôi gà thả vườn Lương Phượng an toàn sinh học của ông Đỗ Minh Thông ở xã Bình Minh lãi hơn 5 triệu đồng trên 200 con gà sau 3 tháng chăn nuôi; mô hình nhân giống lúa chất lượng cao của bà Võ Thị Lệ ở xã Ninh Sơn, lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/ha; mô hình thâm canh cây mãng cầu của ông Giao Thành Cao, ở xã Tân Bình cho lợi nhuận hơn 25 triệu đồng/0,5 ha.

Đại biểu dự hội nghị đã đề xuất một số ý kiến trong công tác khuyến nông năm 2011 như: cộng tác viên khuyến nông cần tích cực hơn trong việc tuyên truyền về lợi ích của tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân hiểu và áp dụng, tăng cường công tác khuyến nông ở các xã, chú trọng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục thúc đẩy xây dựng thương hiệu mãng cầu Bà Đen… để nâng cao hiệu quả  công tác khuyến nông, giúp nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

QUẾ HƯƠNG