BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã nỗ lực giảm hộ nghèo và lao động thất nghiệp

Cập nhật ngày: 11/03/2011 - 12:12

Để xây dựng Thị xã cơ bản thành đô thị loại III với đích đến là năm 2015, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng… việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển của Thị xã.

Trong 5 năm qua (2005-2010), Thị xã đã thực hiện tốt công tác trên bằng những việc làm cụ thể: đã xây tặng 253 căn nhà đại đoàn kết; xây tặng và sửa chữa 15 căn nhà tình nghĩa; chi hỗ trợ thường xuyên cho hơn 700 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 3,67 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn, mở lớp dạy nghề cho lao động ở nông thôn, hướng dẫn kỹ thuật mới trong sản xuất… tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Từng bước nỗ lực, Thị xã  đã kéo giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ 6,83% năm 2005 xuống còn 1,74% năm 2010, đồng thời kéo giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp từ 4,45 xuống còn 3,74%.

Ông Nguyễn Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND Thị xã trao quyết định bàn giao nhà ĐĐK cho các hộ nghèo ở xã Thạnh Tân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ X có đề ra: tiếp tục thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho những đối tượng thuộc diện gia đình chính sách còn gặp khó khăn trong cuộc sống, không để các hộ gia đình chính sách sống trong tình trạng nhà ở dột nát. Bên cạnh đó là thực hiện tốt các chương trình xoá đói, giảm nghèo, các dự án giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm cho người lao động. Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết, Thị xã đã đề ra mục tiêu hằng năm là phấn đấu kéo giảm hộ nghèo từ 2% trở lên, giải quyết việc làm cho 13.000 lao động, đến năm 2015, tỷ lệ lao động thất nghiệp dưới 3% và sẽ cơ bản hoàn thành việc xây tặng nhà đại đoàn kết cho các đối tượng. Song song đó, Thị xã tiếp tục vận động xây dựng, phát triển Quỹ Vì người nghèo, phối hợp với các ngành xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho người nghèo nhằm góp phần thúc đẩy xã hội phát triển ổn định và bền vững.

 Với những nỗ lực đã và đang diễn ra, Thị xã đang dần từng bước xây dựng và hoàn thiện một diện mạo đô thị mới- một đô thị văn minh, thành phố sinh thái trong tương lai không xa.

Huy Hoàng