Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Phấn đấu 100% trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày: 21/10/2011 - 04:55

(BTNO)- Chiều 21.10, Phòng GD&ĐT Thị xã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII về giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chương trình hành động của UBND Thị xã thực hiện Quyết định số 188 ngày 27.1.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo từ năm 1997 – 2009, và định hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Trường Mầm non Thực Hành (Thị xã) đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Từ năm 2007, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành và toàn xã xội, sự nghiệp giáo dục ở Thị xã đã có bước phát triển đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay trên địa bàn có 56 trường học, trong đó có 20 trường đạt chuẩn quốc gia; năm học 2009 – 2010, tỷ lệ học sinh từ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 99,91%; đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, Thị xã cũng thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Năm 2006 Thị xã là đơn vị đầu tiên được công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập THCS. Đến nay 10/10 phường/xã đạt chuẩn phổ cập chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Có 5 phường/xã đạt chuẩn phổ cập THPT. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, ngành Giáo dục Thị xã vẫn còn một số hạn chế như: quy mô phát triển giáo dục chưa đồng đều, mặt bằng dân trí còn chênh lệch giữa địa bàn nội thị và ngoại thị, tỷ lệ học sinh bỏ học còn nhiều…

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, trong đó phấn đấu năm 2013, trên địa bàn Thị xã có 10/10 phường/xã đạt chuẩn phổ cập THPT; năm 2020 100% các trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% trường tiểu học dạy ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 5 và mỗi ngành học, bậc học đều có loại hình trường tư thục.

Huy Hoàng