Thị xã: Phấn đấu năm 2012 đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Cập nhật ngày: 11/05/2012 - 03:21

(BTNO)- Trung tâm Y tế Thị xã vừa tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011 – 2020 cho lãnh đạo các trạm y tế xã, phường của Thị xã.

Trạm y tế phường Hiệp Ninh được xây mới năm 2011

Theo đó, bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 do Bộ Y tế ban hành ngày 22.9.2011 gồm 10 tiêu chí: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhân lực y tế; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch – Tài chính; Y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Truyền thông – giáo dục sức khoẻ.

Theo đánh giá của ngành y tế Thị xã, so với bộ tiêu chí trước, bộ tiêu chí mới chú trọng hơn về chất lượng. Điển hình như trạm y tế xã phải có ít nhất 10 phòng chức năng, có phòng xét nghiệm, có nối mạng Internet, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế các loại đạt từ 70% trở lên, tăng tỷ lệ phụ nữ sinh và trẻ sơ sinh được chăm sóc từ 80% - 90% theo các vùng miền…

Hiện nay Thị xã có 10/10 phường, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí cũ. Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí mới, các trạm y tế cũng còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở bị xuống cấp, chật hẹp, không đủ phòng chức năng phục vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong năm 2011 Thị xã đã xây mới 2 trạm y tế ở phường Hiệp Ninh và xã Ninh Sơn. Năm 2012 có thêm 3 trạm được xây mới là Phường 1, Thạnh Tân, Tân Bình; các trạm còn lại đều có kế hoạch xây mới hoặc sửa chữa. Phấn đấu đến cuối năm 2012 cả 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới của Thị xã là: Ninh Thạnh, Thạnh Tân và Bình Minh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới của Bộ Y tế.

Huy Hoàng