BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật ngày: 23/12/2011 - 11:01

Lễ phát động được tổ chức ngày 23.12.2011 tại hội trường UBND Thị xã. Tham dự có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh; lãnh đạo Thị uỷ, lãnh đạo UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Thị xã và lãnh đạo các xã, ấp nông thôn trên địa bàn Thị xã.

Một trong những trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã TN

Phát biểu phát động phong trào thi đua, Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hồng Quang cho biết, Thị xã có 5 xã nông thôn với 22 ấp. Đến nay, tất cả các ấp đều có điện lưới quốc gia và trên 99% số hộ dân có điện sử dụng an toàn. Đường giao thông xã, ấp được nâng cấp, mở rộng, một số trải nhựa và trải bê tông xi măng. Hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 3.000 ha đất sản xuất và có gần 39 km kênh mương đã được kiên cố hoá. Hệ thống giáo dục, y tế được phát triển- 5/5 xã có trường mẫu giáo, tiểu học và THCS; 5/5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 5/5 xã có chợ nông thôn. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Hệ thống chính trị ở các xã được củng cố, tăng cường… Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác quản lý thực hiện quy hoạch xã NTM đã triển khai nhưng tiến độ còn chậm; hệ thống đường giao thông trong xã, ấp phần nhiều còn là đường đất và sỏi đỏ; chỉ mới có 24% tổng số trường đạt chuẩn quốc gia; việc thu gom và xử lý chất thải, nước thải chưa đạt quy định… Đánh giá chung về thực trạng theo Bộ tiêu chí quốc gia thì các xã nông thôn trên địa bàn thị xã Tây Ninh chỉ mới đạt được từ 3-4 tiêu chí mà thôi.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thị xã Tây Ninh chọn 3 xã điểm xây dựng là: Bình Minh, Ninh Thạnh và Thạnh Tân với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cả 3 xã điểm đạt các tiêu chí về NTM. Tại lễ phát động, đại diện các xã nông thôn trên địa bàn Thị xã đã ký kết thi đua. Đồng thời các xã, ấp nhận nhiều bộ thiết bị âm thanh, nhạc cụ do Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch trao từ nguồn Chương trình MTQG.

SƠN TRẦN