Thị xã: Phát huy sức mạnh của văn hóa trong môi trường quân đội

Cập nhật ngày: 21/04/2012 - 05:36

(BTNO)- Chiều 20.4, Ban Chỉ huy quân sự Thị xã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2007-2012.

Dân quân tự vệ Thị xã tăng gia sản xuất

Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động có quy mô lớn và lâu dài trong quân đội, nhằm phát huy sức mạnh của văn hóa vào mục đích xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo đó, hàng năm cấp ủy, chỉ huy đơn vị từ Thị đến phường, xã đều có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai các tiêu chí của cuộc vận động, gắn nội dung của cuộc vận động với các phong trào trong quân đội như “Phấn đấu trở thành người quân nhân kiểu mẫu”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”… xây dựng nề nếp, chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Nhìn chung, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thị xã không vi phạm kỷ luật về tệ nạn xã hội.

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa quân và dân được thực hiện tốt làm cho tình quân dân ngày càng gắn bó hơn. Năm năm qua, Ban Chỉ huy quân sự Thị xã đã tổ chức được 35 cuộc giao lưu  và tham gia nhiều cuộc hội thị, hội diễn văn hóa văn nghệ do tỉnh, Thị xã tổ chức. Năm năm liền đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, 100% gia đình cán bộ, đảng viên lực lượng thường trực và dân quân tự vệ được công nhận gia đình văn hóa…

Qua 5 năm thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, ý thức chấp hành kỷ luật của lực lượng vũ trang Thị xã, tạo được môi trường sống tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội.

 

XUÂN VŨ – NHẬT QUANG

 


Liên kết hữu ích