Thị xã: Ra mắt CĐCS Công ty TNHH Hưng Phú

Cập nhật ngày: 23/12/2011 - 11:32

(BTNO)- Chiều 23.12, LĐLĐ Thị xã tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hưng Phú. Công ty được thành lập năm 2006, có trụ sở ở khu phố 3, phường 1, Thị xã, hiện có gần 100 công nhân viên, lao động. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của Thị xã có từ 50 lao động trở lên thành lập CĐCS ngoài quốc doanh theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Dương Đại Lộc – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã trao quyết định thành lập Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty TNHH Hưng Phú

Ông Dương Đại Lộc – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã đã trao quyết định thành lập Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cho BCH do ông Trần Ngọc Đỉnh – Phó Giám đốc Công ty là Chủ tịch Công đoàn.

Được biết, trong năm 2011, LĐLĐ Thị xã đã thành lập thêm 5 CĐCS ngoài quốc doanh, phát triển mới 356 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS ngoài quốc doanh ở Thị xã lên 55 công đoàn với hơn 2.500 đoàn viên.

Quế Hương