Thị xã Tây Ninh đạt danh hiệu “Đô thị xanh, sạch, đẹp năm 2011”

Cập nhật ngày: 12/11/2011 - 10:46

Chủ tịch Hiệp hội các Đô thị Việt Nam Nguyễn Thế Thảo trao tặng danh hiệu “Đô thị xanh sạch đẹp năm 2011” cho các đô thị trên cả nước - Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh đứng thứ hai bên phải.

Đại hội Hiệp hội các Đô thị Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2011 – 2015 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.11.2011 tại Hà Nội, với 271 đại biểu từ 84 đô thị của cả nước về dự.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội các Đô thị Việt Nam Nguyễn Thế Thảo (UVTW Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội) cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, các địa phương nói chung và các đô thị nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị. Các đô thị phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, tăng từ 629 đô thị năm 1999 lên 755 đô thị năm 2011. Hiện có 2 đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 10 đô thị loại I, 12 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 50 đô thị loại IV và 634 đô thị loại V. Theo phân cấp quản lý, cả nước có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 55 thành phố và 40 thị xã thuộc tỉnh, còn lại là các thị trấn. Đến nay, dân số đô thị khoảng 38 triệu người, chiếm hơn 43% dân số cả nước, dân số nội đô khoảng 27 triệu, chiếm 31% dân số cả nước. Kinh tế đô thị đóng góp gần 70% GDP cả nước, tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị trung bình từ 12-15%, cao gấp 1,5 đến 2 lần bình quân chung. Hạ tầng đô thị như: đường giao thông, trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường… được tăng cường đầu tư. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống của nhân dân đô thị không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các đô thị đang tồn tại những yếu kém và đứng trước những khó khăn, thách thức như: năng lực quản lý, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội… Điều đó đòi hỏi mỗi đô thị cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; xây dựng và thực thi có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy hoạch nhằm phát triển nhanh hơn và bền vững hơn; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội, giữa cải tạo xây dựng mới với bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, Hiệp hội đã phát động và tổ chức phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; với sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của các thành viên, bộ mặt đô thị đã xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và sáng hơn.

Tại Đại hội, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam đã trao tặng 18 thành phố, thị xã trên toàn quốc danh hiệu “Đô thị xanh, sạch, đẹp năm 2011” trong đó có thị xã Tây Ninh. Đây là một nỗ lực rất lớn và là phần thưởng xứng đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã trong những năm qua. Để đạt được danh hiệu này, ngày 29.4.2009, UBND Thị xã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện “Đô thị xanh, sạch, đẹp” theo các tiêu chí của Hiệp hội các Đô thị Việt Nam quy định.

Thực hiện theo các tiêu chí bình xét, thị xã Tây Ninh đã tổ chức nhiều hình thức, hoạt động tuyên truyền, cổ động cho phong trào thi đua qua việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan. Từ đó đã có nhiều hoạt động, nhiều sáng kiến làm cho đô thị sạch hơn như: lập Đề án “Quy hoạch bảo vệ môi trường thị xã Tây Ninh, đến năm 2020 định hướng đến năm 2050”; lập Đề án phân loại rác tại nguồn, lắp đặt thùng rác nơi công cộng (145 thùng/72.808 người, đạt tỷ lệ 1,99%); phát động phong trào trồng cây xanh, trồng mới và thay thế các loại cây xanh đường phố không phù hợp, gây ô nhiễm. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Để xe trong vạch quy định trên vỉa hè, xoá những quảng cáo trái phép và rao vặt nơi công cộng. Các tuyến đường được quét dọn sạch sẽ, người dân không vứt rác ra đường, bỏ rác vào thùng công cộng. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải ra khỏi nội thị hằng ngày đạt từ 65% trở lên. Tỷ lệ xã ngoại thị có đội thu gom rác thải đạt 3/5 xã (60%). Tỷ lệ đường nội thị được nhựa hoá, bê tông hoá đạt 63%. Tỷ lệ đường ngoại thị được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt 40%. Tỷ lệ hè phố ở nội thị được lát gạch hoặc bê tông hoá đạt 34% diện tích. Tất cả cơ sở sản xuất có ô nhiễm môi trường ở nội thị có xử lý nước thải (số cơ sở sản xuất có ô nhiễm môi trường ở nội thị dưới 30%)...

Cầu Quan Thị xã Tây Ninh

Bên cạnh đó thị xã Tây Ninh đã có những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lâu dài và bền vững như: Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 theo mô hình đô thị sinh thái - kinh tế. Tăng tỷ lệ cây xanh, mặt nước rừng đô thị, nhà vườn; quy hoạch lại những khu vực có nguy cơ gây ra ô nhiễm. Thiết kế hệ thống nước thải đi riêng với hệ thống thoát nước mưa đô thị. Đưa các dự án và công trình sản xuất công nghiệp ra ngoài đô thị và tập trung; chọn lựa các dự án đầu tư có công nghệ cao, tiên tiến, ít ô nhiễm. Đang hợp tác với Italia thực hiện dự án xử lý nước thải đô thị.

Đường CMT8

Trên cơ sở các chỉ tiêu bình xét thi đua của Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, thị xã Tây Ninh đạt 7/12 tiêu chí, được công nhận danh hiệu “Đô thị xanh, sạch, đẹp năm 2011”. Để duy trì được danh hiệu này trong những năm sau, Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh Nguyễn Hồng Quang cho biết, Thị xã cần phải tổ chức không gian đô thị, quản lý kiến trúc – quy hoạch và trật tự đô thị tốt hơn; tăng cường trồng cây xanh, vệ sinh môi trường và chiếu sáng đô thị; nâng cao ý thức của người dân, sự chung tay góp sức của người dân và khách vãng lai trong công tác này, nhất là trong việc Thị xã đang quy hoạch xây dựng thành một thành phố sinh thái - kinh tế bền vững (Eco2); là đô thị loại III và thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2015.

NGUYỄN QUANG PHỤNG