BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Tây Ninh: Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị

Cập nhật ngày: 06/12/2013 - 05:12

Tưới hoa kiểng ở công viên rạch Tây Ninh. Ảnh: Đ.H.T

(BTN) - Nhằm tiến tới thành lập thành phố thuộc tỉnh, UBND thị xã Tây Ninh vừa ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn đến năm 2016.

Mục tiêu chung của Đề án là tập trung xây dựng các hành vi ứng xử văn hoá, văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy ước của cộng đồng, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, chung tay xây dựng thành phố. Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản định hình và làm cho tất cả mọi người có nền nếp trong các hành vi ứng xử văn hoá, văn minh đô thị trở thành nếp sống của cộng đồng dân cư thành phố.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2016 có 97% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 90% ấp, khu phố trở lên đạt danh hiệu văn hoá; 80% xã, phường trở lên đạt danh hiệu xã, phường văn hoá; nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, các quy định về trật tự nơi công cộng; bảo vệ cây xanh, công trình công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng công viên xanh - sạch - đẹp với nhiều loại hình, khu vui chơi, giải trí cho nhân dân; số hộ gia đình khu vực nội thị đăng ký thu gom rác đạt tỷ lệ 85% trở lên và tỷ lệ chiếu sáng đô thị đạt 95% trở lên; 100% tuyến đường chính nội thị đạt tiêu chuẩn “Tuyến phố văn minh đô thị”; 50% hẻm nội thị đạt tiêu chuẩn văn minh; mỗi phường có ít nhất 1 khu phố đạt “Khu phố văn minh”.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Đề án nêu cụ thể các nội dung cần thực hiện cũng như các giải pháp cơ bản, trong đó, nhấn mạnh đến việc thực hiện tốt công tác chỉ đạo để việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trở thành một cuộc vận động lớn trên toàn Thị xã và là tiêu chí để bình chọn các danh hiệu văn hoá hằng năm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở các cấp, các ngành.

Tăng cường phòng, chống các hành vi vi phạm về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, ứng xử nơi công sở; xây dựng các quy ước cộng đồng, quy định nơi công cộng, văn hoá giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị; thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị; xây dựng, ban hành những quy định, tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

XUÂN VŨ