Thị xã tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 06/04/2012 - 07:48

(BTNO)- Thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Thị xã, từ ngày 20.3 – 20.5, Trạm thú y Thị xã phối hợp UBND các xã, phường tổ chức tiêm phòng vắc-xin đợt I năm 2012.

Tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho đàn bò ở xã Thạnh Tân, Thị xã

Đợt này Thị xã tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; riêng vắc-xin tiêm phòng bệnh heo tai xanh sẽ được tiến hành tiêm đến ngày 20.6.2012. Ban Chỉ đạo Thị xã cũng khuyến cáo các trang trại và các hộ chăn nuôi gia cầm chủ động tự tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh có sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ thú y cơ sở.

Như vậy, trong đợt này, Thị xã phấn đấu tiêm phòng đạt từ 80% so với tổng đàn, nhằm ngăn chặn và khống chế các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm ở địa bàn Thị xã.

Phương Ngân