Xã hội   Giáo dục

Thị xã Trảng Bàng triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

Cập nhật ngày: 21/06/2021 - 12:54

BTNO - Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng vừa tổ chức họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ông Hà Minh Dảo- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tập trung thảo luận việc xây dựng kịch bản tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thị xã; công tác bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ Hội đồng coi thi chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, thí sinh tham dự kỳ thi đúng quy định, hỗ trợ kinh phí công tác tổ chức coi thi và các thiết bị đo thân nhiệt, phun khử khuẩn tại các điểm thi; tăng cường công tác bảo vệ bí mật trong vận chuyển, giao nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực quản lý đề thi, bài thi tại các Hội đồng coi thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Hà Minh Dảo yêu cầu các cơ quan, ban, ngành phối hợp với các điểm thi tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn Thị xã; các cơ quan, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các điểm thi kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhất là các trường hợp thí sinh tự do; đảm bảo các điều kiện thiết yếu như: mạng lưới thông tin liên lạc, điện, y tế. Đối với phòng lưu giữ đề thi, bài thi, các điểm thi cần trang bị hệ thống camera giám sát, đảm bảo cho kỳ thi được thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

Quốc Huy