BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Triển khai Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ

Cập nhật ngày: 27/04/2009 - 10:15

UBND Thị xã Tây Ninh vừa tổ chức triển khai quán triệt Luật Quốc phòng và các Nghị định của chính phủ cho lãnh đạo và cán bộ công chức chính quyền đoàn thể, LLVT thị xã và các phường, xã.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Đem, Chính trị viên Ban CHQS Thị xã quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, các chỉ thị của UBND Thị xã về quán triệt triển khai Luật Quốc phòng và các nghị định của Chính phủ; tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14.6.2005, có hiệu lực từ ngày 1.1.2006. Tiếp theo hội nghị được nghe triển khai các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định 116 về Động viên quốc phòng; Nghị định 117 về Phòng thủ dân sự; Nghị định 150 về Huấn luyện dân quân dự bị hạng 2 và Nghị định 152 về Khu vực phòng thủ.

Hội nghị này nhằm bồi dưỡng, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, phường và các ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng ở địa phương và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần cũng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

QUANG HUY