Thị xã: Xây dựng lực lượng vũ trang Thị xã nề nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 18/05/2012 - 04:22

Các đại biểu tham quan khu tăng gia sản xuất của Ban CHQS Thị xã

(BTNO)- Theo báo cáo của Ban CHQS Thị xã, trong 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp” (giai đoạn 2002 – 2012) trong các đơn vị lực lượng vũ trang Thị xã, phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và chỉ huy cơ quan các đơn vị. Ban CHQS Thị xã và các xã, phường đã tích cực phát huy nội lực, thực hiện đồng bộ hiệu quả 6 nội dung thi đua của phong trào, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo quản doanh trại, quản lý chặt chẽ tài sản; thực hiện tiết kiệm điện, nước, quản lý sử dụng tốt dụng cụ sinh hoạt cho các chiến sĩ.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo nguồn thu ổn định, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực; thường xuyên chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp…

Đặc biệt 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã đầu tư ngân sách xây dựng nâng cấp sửa chữa doanh trại, trụ sở làm việc, kho vũ khí đạn, nhà nghỉ dân quân, nhà ăn, nhà bếp… với tổng kinh phí hơn 9,2 tỷ đồng. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, Ban CHQS Thị xã đã huy động hơn 1.509 ngày công, chi hơn 247 triệu đồng từ nguồn tăng gia sản xuất; Ban CHQS phường, xã huy động hơn 350 ngày công để xây dựng, cải tạo và làm đẹp đơn vị. Qua đó đã tạo nên diện mạo mới cho cảnh quan doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị lực lượng vũ trang Thị xã nề nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện.

Huy Hoàng

 

 


Liên kết hữu ích