Xã hội   Giáo dục

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

Thiếu gần 80 giáo viên mầm non, trung học phổ thông

Cập nhật ngày: 29/08/2018 - 21:24

BTN - Trước ngày khai giảng năm học 2018-2019, lãnh đạo Phòng GD-ÐT huyện Dương Minh Châu cho biết, các trường học trên địa bàn huyện đã tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất theo kế hoạch.

Nội dung công việc chủ yếu gồm chống dột, sửa chữa bàn ghế, sửa chữa hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh, quét vôi phòng học, cổng, hàng rào, cây xanh, sơn vẽ biển trường, mua băng-rôn, khẩu hiệu… Riêng việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo danh mục đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ gồm 14 hạng mục ở 13 trường.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ÐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo các hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Sở GD-ÐT. Các đơn vị trường tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, rà soát, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu giảng dạy của năm học.

Theo số liệu thống kê, năm học này, ở bậc học mầm non, mẫu giáo, tổng số trẻ độ tuổi 5 trong địa bàn huyện Dương Minh Châu là 2.015 cháu, theo kế hoạch sẽ ưu tiên tuyển sinh đạt tỷ lệ 99% trở lên.

Các độ tuổi còn lại tuyển sinh theo điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có. Cấp tiểu học, trung học cơ sở tuyển 100% học sinh 6 tuổi và 11 tuổi vào lớp 1 và lớp 6 sau khi đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học.

Ở cấp trung học phổ thông, ba trường trên địa bàn huyện gồm Trường THPT Dương Minh Châu tuyển 350 học sinh vào lớp 10, THPT Nguyễn Thái Bình cũng tuyển 350 học sinh và THPT Nguyễn Ðình Chiểu tuyển 305 học sinh. Riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tuyển 80 học sinh.

Ðến thời điểm này, bậc học mầm non và trung học phổ thông trên địa bàn huyện Dương Minh Châu vẫn thiếu giáo viên. Trong đó, bậc học mầm non thiếu 60 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 16 giáo viên và 1 nhân viên bảo vệ.

Trường THPT Dương Minh Châu thiếu 3 giáo viên (2 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Công nghệ); Trường THPT Nguyễn Ðình Chiểu thiếu 3 giáo viên (1 giáo viên Hoá học, 1 giáo viên Tin học, 1 giáo viên Ðịa lý); Trường THPT Nguyễn Thái Bình thiếu 3 giáo viên (1 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Toán, 1 giáo viên Tin học) và 1 nhân viên bảo vệ.

Tuy nhiên, trường này lại đang thừa một giáo viên môn Giáo dục công dân. Riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thiếu 7 giáo viên, gồm hai giáo viên dạy môn văn hoá là Vật lý và Lịch sử cùng với 5 giáo viên dạy nghề.

Ðể khắc phục phần nào chuyện thiếu giáo viên, UBND huyện đã có kế hoạch tuyển 27 giáo viên mầm non và xin chủ trương hợp đồng 33 giáo viên mầm non khác. Riêng các trường THPT không xây dựng kế hoạch xét tuyển mà thực hiện chỉ tiêu do Sở Giáo dục và Ðào tạo phân bổ.

Ð.V.T