Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thời gian tập sự không được tính vào xét nâng bậc lương

Cập nhật ngày: 23/09/2015 - 02:30

Trước đó tôi đã là giáo viên của trường ngoài công lập được 3 năm. Vậy trường hợp của tôi được hưởng chế độ chính sách gì? Thời gian tập sự của tôi có được tính để nâng lương sau này hay không? - Vũ Thu Trang (thutrang***@gmail.com).

16-TULY-1.jpg
* Trả lời:
 
Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:
 
Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
 
Còn tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định này quy định: Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
 
Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Thời gian tập sự của bạn không được tính vào xét nâng bậc lương thường xuyên.
Nguồn Giáo dục và Thời đại