Thông báo

Cập nhật ngày: 13/06/2018 - 16:13

BTNO - Công an Tây Ninh công bố số điện thoại 069.3531555 nhằm tiếp nhận thông tin tố giác các đối tượng cầm đầu, đe dọa, xúi giục, kích động người dân, công nhân đình công, tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự.

Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của công nhân và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an Tây Ninh thiết lập và công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác các đối tượng cầm đầu, đe dọa, xúi giục, kích động người dân, công nhân đình công, tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự như sau: 0693531555.

Tin tố giác được tiếp nhận và xử lý kịp thời, người tố giác được bảo mật thông tin, được bảo vệ và khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Công an Tây Ninh