Xã hội   An toàn giao thông

Thông báo đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã cấp trước ngày 1.1.2015 

Cập nhật ngày: 13/07/2019 - 20:53

BTNO - Thời gian thực hiện chuyển đổi kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31.12.2019.

Ảnh minh hoạ

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh vừa qua đã có thông báo lần 2 về việc đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã cấp trước ngày 1.1.2015. Theo Thông tư số 56/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định “Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã được cấp trước ngày 1.1.2015 phải thực hiện thủ tục đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn”. Thời gian thực hiện chuyển đổi kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31.12.2019.

Từ ngày 1.1.2020, những người chưa thực hiện việc chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, tùy theo thời gian hết hạn sẽ phải sát hạch lại lý thuyết hoặc thực hành.

Hồ sơ chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa gồm: đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa; 2 ảnh màu cỡ 2x3 cm; giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp đủ điều kiện lái bằng thuyền trưởng; CMND photo kèm giấy chứng nhận khả năng chuyên môn để chứng minh đủ điều kiện cấp, cấp lại, chuyển đổi tương ứng với loại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Hồ sơ gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, số 83 đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh; số điện thoại liên hệ: 0276.3922009.

Gia Hưng