UBND tỉnh:

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

Cập nhật ngày: 27/12/2017 - 00:02

BTN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày thứ hai 1.1.2018.

Trong các ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản an toàn.

Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc. Cờ đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định.

BTN