BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Cập nhật ngày: 06/02/2015 - 03:40
Treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Tết.

Theo đó tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch năm 2015 từ thứ ba, ngày 17.2.2015 đến hết ngày thứ bảy, ngày 21.2.2015 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi) và nghỉ bù vào ngày thứ hai, ngày 23.2.2015 (do ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy trùng ngày mùng 3 Tết).

Về hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức đi làm thứ bảy (14.2.2015) để nghỉ ngày thứ hai (16.2.2015).

Như vậy, dịp Tết âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 9 ngày, bắt đầu từ ngày 15.2 đến hết ngày 23.2.2015 (tức là từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và lực lượng vũ trang căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị để bố trí nghỉ tết cho phù hợp, đúng pháp luật.

Trong các ngày nghỉ tết, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản cơ quan, đảm bảo cơ quan an toàn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc việc đi làm bù. Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Tết. Cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

Tố Tuấn