Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII 

Cập nhật ngày: 29/10/2022 - 09:20

BTNO - Sáng 28.10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 5.3.2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư nhằm phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tây Ninh, Thượng tá Nguyễn Thanh Phú- Chánh Văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 3-9.10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025;

Phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...

Tiếp đó, các đại biểu nghe PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Đại tá, TS Nguyễn Hữu Hùng- Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5.3.2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Kết luận hội nghị, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách- Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đề nghị Công an đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV...

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thù địch cũng như hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh.

Hà Thủy – Phạm Công