BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông báo thay đổi giao diện Báo Tây Ninh Điện tử (Tây Ninh Online)

Cập nhật ngày: 30/12/2022 - 05:15

BTNO - Ban Biên tập Báo Tây Ninh trân trọng thông báo về việc thay đổi giao diện Báo Tây Ninh Điện tử (Tây Ninh Online) kể từ ngày 01.01.2023, và chính thức đưa vào sử dụng giao diện mới tại địa chỉ: https://www.baotayninh.vn.

 


 
Liên kết hữu ích