Thông tin kinh tế 

Cập nhật ngày: 04/04/2020 - 22:11

BTNO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 giảm 0,83% so với tháng trước, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,78% so với tháng 12 năm trước.

Xe tải vận chuyển hàng hóa từ TP Tây Ninh đi các nơi.

* Theo Cục Thống kê, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 3 năm 2020 ước giảm 1,07% so với tháng trước, đạt khoảng 245,71 tỷ đồng. Trong đó: vận tải hành khách đạt 76,936 tỷ đồng- giảm 6,02%; vận tải hàng hóa đạt 163,32 tỷ đồng- tăng 1,31% so với tháng trước.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 giảm 0,83% so với tháng trước, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,78% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; giao thông tăng 0,63%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,28%.

* Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm ước đạt 6.581 tỷ đồng- tăng 9,18% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực đầu tư thuộc ngân sách nước là 525,8 tỷ đồng- tăng 15,26%; khu vực ngoài nhà nước (dân cư và tư nhân) là 3.663 tỷ đồng- tăng 4,72% so với cùng kỳ.

* Trong quý I năm 2020, một số khoản thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng khá so với cùng kỳ như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 516 tỷ đồng- tăng 13,49%; thu tiền sử dụng đất đạt 214 tỷ đồng- tăng 168,17%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 269 tỷ đồng- tăng 23,04%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 287 tỷ đồng- tăng 62,65%...

S.T