BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế

Cập nhật ngày: 07/03/2012 - 11:19

Còn hơn 200 ha cao su trồng trên đất quy hoạch lâm nghiệp

* Theo dự kiến, thị xã Tây Ninh phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ đạt chuẩn đô thị loại III và đến năm 2015 sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện thị xã cơ bản đã đạt được 6 tiêu chuẩn của đô thị loại III với tổng số 86,7 điểm.

* Trong tháng 2.2012, ngành chức năng phát hiện bệnh chổi rồng trên cây mì với diện tích bị nhiễm khoảng 150 ha ở xã Tân Hoà huyện Tân Châu với mức độ nhiễm từ 50-80% trên cây từ 3 đến 8 tháng tuổi.

* Năm 2012, ở các huyện Tân Biên và Tân Châu còn đến hơn 200 ha cây cao su trồng trên đất quy hoạch lâm nghiệp phải tiếp tục được xử lý thu hồi. Trong đó, huyện Tân Biên còn 90 ha và huyện Tân Châu còn 112 ha.

* Theo đánh giá của Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh, diện tích mía trong vùng nguyên liệu do nhà máy đầu tư trong năm nay có nguy cơ tiếp tục giảm. Hiện tại đã có hơn 400 ha mía sau khi thu hoạch nông dân không tiếp tục trồng mía mà chuyển sang cây trồng khác.

S.T