BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế

Cập nhật ngày: 11/03/2012 - 01:36

Đàn bò Tây Ninh trong 10 năm qua phát triển gần gấp 3 lần

* Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được khoảng 176,7 triệu USD- tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh nhất- tăng đến 27,3% so với cùng kỳ.
* Từ năm 2009 đến năm 2011, thị xã Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 15,25% mỗi năm. Theo tiêu chuẩn đô thị loại III, về chỉ tiêu phát triển kinh tế thị xã Tây Ninh đã đạt 2/2 điểm.

* Quy mô đàn bò ở Tây Ninh đã tăng từ hơn 56.700 con vào năm 2000 lên khoảng 145.500 con vào năm 2011- tăng gần gấp 3 lần. Trong đó, tỷ lệ bò lai Zebu đạt gần 94%- cao nhất so với 62 tỉnh thành còn lại trong cả nước.

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.400 tổ hợp tác với hơn 81.000 thành viên tham gia hoạt động liên kết sản xuất, vay vốn… để cùng nhau phát triển sản xuất.

S.T