BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế

Cập nhật ngày: 20/03/2012 - 01:06

* Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.450 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 11 tổ hợp tác dịch vụ máy phóng lúa vừa mới thành lập thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo.

* Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 35 nhà máy công nghiệp chế biến cao su với tổng công suất thiết kế là 105.000 tấn mủ/năm - trong đó có 1 dây chuyền mủ kem Latex. Tổng giá trị xuất khẩu mủ cao su vào năm 2010 đạt hơn 150 triệu USD.

* Năm 2012, huyện Tân Châu còn 448 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích chưa được xử lý thu hồi. Trong đó có 95 ha trồng cây cao su có hợp đồng nhưng trồng sai quy định.

Chế biến cao su ở Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên

* Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, để đạt được tiêu chí về thuỷ lợi cho 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới cần phải đầu tư khoảng hơn 520 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2012 - 2013 đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, còn lại đến năm 2015.

S.T