Thông tin kinh tế 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

BTNO - Trong tháng 3.2021, khối lượng vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.603 nghìn lượt, giảm 1,54% và luân chuyển đạt 117.844 ngàn lượt khách/km, giảm 1,68% so với tháng trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 4.927 ngàn lượt, tăng 5,4% và luân chuyển được 363.598 ngàn lượt khách/km, tăng 4,49% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hành khách từ bến xe Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh.

* Trong quý I. 2021, toàn tỉnh xuống giống được khoảng 790 ha cây mía vụ đông xuân, giảm 26,09% so với cùng kỳ (tương ứng giảm khoảng 310 ha). Trong đó, huyện Tân Biên giảm khoảng 80 ha, huyện Tân Châu giảm khoảng 50 ha, huyện Châu Thành giảm khoảng 80 ha và huyện Gò Dầu giảm khoảng 100 ha.

* Sản lượng sữa bò khai thác trong quý I.2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.697,57 tấn, tăng 3,07% (tương ứng tăng 318,93 tấn) so với cùng kỳ do số bò cho sữa tăng và năng suất cho sữa của bò cũng. Hiện đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh có 13.591 con, tăng khoảng hơn 400 con so với cùng kỳ.

* Trong quý I, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.345 m3, bằng 93,65% so với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước đạt 58.038 Ste, bằng 86,45% so với cùng kỳ. Hiện các Ban quản lý rừng tập trung kiểm tra các hộ hợp đồng nhận khoán thực hiện bảo vệ, chăm sóc rừng trồng để phát triển tiềm năng rừng.

S.T