Thông tin kinh tế 

Cập nhật ngày: 23/07/2021 - 19:14

BTNO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà thực hiện xả tràn hồ chứa nước Dầu Tiếng đẩy mặn cho nhà máy nước Tân Hiệp tất cả 6 đợt, lưu lượng xả từ 35-100m3/s, thời gian xả là 323 giờ, với tổng lượng xả là 53,82 triệu m3.

Đập tràn hồ Dầu Tiếng.

* Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn tỉnh có 650 trang trại gia súc, gồm: 146 trang trại nuôi heo với tổng số 147.924 con; 46 trang trại nuôi trâu với tổng số 892 con; 458 trang trại nuôi bò với tổng số 19.685 con. Ngoài ra còn có 108 trang trại gia cầm với tổng số 5.399.188 con, trong đó 65 trang trại nuôi gà với 5.189.088 con và 43 trang trại nuôi vịt với 210.100 con.

* Tính đến tháng 6 năm 2021, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý 39 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, tăng 5 vụ so với cùng kỳ; đã điều tra, xác minh xử lý hành chính 41 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 1 vụ chuyển cơ quan điều tra và 40 vụ xử lý vi phạm hành chính; tịch thu một số tang vật và thu nộp ngân sách trên 134 triệu đồng.

* Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 14.987 tỷ đồng, bằng 34,03% so với GRDP, tăng 3,58% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 2.350 tỷ đồng (gồm cả ngân sách Trung ương trên địa bàn) tăng 25,45%; vốn đầu tư của tư nhân và dân cư ước thực hiện đầu tư 6.942 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ.

S.T