BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế

Cập nhật ngày: 15/07/2013 - 05:47

Nuôi bò sữa ở huyện Trảng Bàng

* Trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện một số dự án đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, như: Công ty Cổ phần Giống - Thực phẩm sữa trang trại M.D huyện Trảng Bàng (130 con bò), Công ty TNHH QL Việt Nam (500.000 con gà mái) và Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam đã được UBND tỉnh cho chủ trương chăn nuôi bò sữa.

* Năm 2013, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 119,982 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị khối lượng từ nguồn vốn này thực hiện mới được 41 tỷ đồng- đạt 34,2% KH và giải ngân được 27,069 tỷ đồng- chỉ đạt 22,6% KH. Nhìn chung, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ trong 6 tháng qua thực hiện chậm.

* Mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh vụ Đông Xuân 2012-2013 thực hiện 2.090ha với 1.224 hộ tại 14 xã tham gia. Vụ Hè Thu 2013, mô hình đang thực hiện 2.377ha với 1.463 hộ tại 16 xã thuộc 6 huyện. Nganh chức năng đang tổ chức tập huấn cho nông dân.

* 6 tháng đầu năm, Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon - An Hoà thu hút mới 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 21 triệu USD. Đến nay, Khu công nghiệp này có 15 dự án đầu tư với vốn đăng ký 38,7 triệu USD và 577 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài7 dự án đầu tư trong nước.

S.T