BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/12/2012 - 04:19

(BTNO)- * Chỉ tiêu dự toán về thu thuế nội địa từ các doanh nghiệp địa phương của ngành Thuế tỉnh trong năm 2012 là 360 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thu được 381,35 tỷ đồng- đạt 105,93% dự toán cả năm. Dự kiến cả năm nguồn thu này thực hiện được là 384,7 tỷ đồng.

Xây dựng bờ kè rạch Tây Ninh

* Trong tháng 11.2012, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính 1 đơn vị sản xuất do vi phạm các quy định về môi trường với số tiền phạt 12,5 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính về môi trường 9 cơ sở sản xuất với tổng số tiền phạt là 998 triệu đồng.

* Theo Sở NN-PTNT, năm 2012 tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định: đàn trâu là 30.000 con- tăng 2,4%; đàn bò 130.000 con- tăng 3,3%; đàn heo 240.000 con- tăng 13,9% và đàn gia cầm 4,8 triệu con- tăng 25,7% so với năm trước.

* Trong 11 tháng đầu năm 2012, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đã thực hiện được 1.650 tỷ đồng- đạt 98,59% kế hoạch năm và tăng 65,84% so cùng kỳ năm trước.

* Năm 2012, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đã thực hiện cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với doanh số cho vay đạt hơn 9.000 tỷ đồng- chiếm tỷ trọng hơn 85% tổng doanh số cho vay và tăng 15% so với năm trước.

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 xã đạt được 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 1 xã đạt 9 tiêu chí; 2 xã đạt 8 tiêu chí; 2 xã đạt 7 tiêu chí; 6 xã đạt 6 tiêu chí và 71 xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống.

* Năm 2007, Tây Ninh có gần 51.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể- chiếm tỷ lệ hơn 95% tổng cơ sở kinh tế toàn tỉnh. Theo số liệu điều tra năm 2012, tổng cơ sở kinh tế cá thể ở Tây Ninh là hơn 62.200 cơ sở- tăng hơn 11.200 so với 5 năm trước.

* Theo điều tra tại thời điểm 1.7.2012, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 987 trang trại- tăng 131 trang trại  so cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là tăng trang trại lĩnh vực trồng trọt- tăng 123 trang trại. Trang trại phát triển nhanh và mạnh nhất tập trung ở các huyện phía Bắc của tỉnh.

S.T