BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 03/01/2013 - 05:48

Khách du lịch tham quan Tòa Thánh Tây Ninh

(BTNO)- * Năm 2012, giá trị các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 12.072 tỷ đồng- đạt 100% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, tăng mạnh nhất là ngành du lịch lữ hành- tăng đến 35,2%, kế đến là ngành khách sạn, nhà hàng- tăng 29,4% so với năm trước.

* Năm 2012 diện tích rừng trồng mới thực hiện được 1.026ha- giảm 34,06% so với cùng kỳ do công tác trồng rừng chậm được cấp vốn, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và một số diện tích thuộc khu vực biên giới không thể thực hiện trồng rừng theo kế hoạch.

* Đến tháng 12.2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,36% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số này thấp hơn nhiều so với chỉ số của cùng kỳ năm trước- tăng đến 19,27%. Điều này cho thấy giá cả năm nay tuy có tăng nhưng vẫn ở mức hợp lý.

* Năm 2012, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 277.000 thuê bao điện thoại- tăng 17,58% so với năm 2011. Lũy kế đến nay tổng số điện thoại thuê bao trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,6 triệu- tăng 11,27% so với năm trước, bao gồm 107.000 ngàn thuê bao cố định và 1,5 triệu thuê bao di động.

* Trong tháng 12.2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 3.865 tỷ đồng- tăng 4,4% so tháng trước, trong đó: kinh tế nhà nước đạt 315 tỷ đồng; kinh tế tập thể 0,6 tỷ đồng; kinh tế cá thể đạt 2.181 tỷ đồng; kinh tế tư nhân đạt 1.362 tỷ đồng và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,6 tỷ đồng.

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 ước thực hiện được là 122,55 tỷ đồng- đạt 86,15% so với kế hoạch, trong đó giải ngân được 120,175 tỷ đồng- đạt 84,48% so với kế hoạch.

* Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong năm qua trên địa bàn tỉnh là 287,4 triệu USD. Trong đó có 41 dự án được câp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 157,3 triệu USD và 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng là 130,1 triệu USD.

* Đến cuối năm 2012, xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu đã đạt được số tiêu chí xây dựng NTM cao nhất tỉnh- 14 tiêu chí. Kế đến là xã Long Thành Trung huyện Hòa Thành đạt được 12 tiêu chí. Đây là 2 xã phấn đấu hoàn thành đủ 19 tiêu chí trong năm 2013.

 S.T