BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/01/2013 - 11:08

(BTNO)- * Theo đơn vị tư vấn Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, ước tính lượng rác sinh hoạt toàn tỉnh thải ra môi trường mỗi ngày bình quân khoảng hơn 640 tấn. Riêng tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh, rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 260 tấn.

* Tổng giá trị sản xuất năm 2012 của thị xã Tây Ninh thực hiện được 7.835 tỷ đồng (giá cố định 1994), đạt 99,17% kế hoạch và tăng 14,5% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế trong giá trị sản xuất hiện nay của Thị xã là: Nông nghiệp 4,44%, Công nghiệp xây dựng cơ bản 38,21%, Thương mại-dịch vụ 57,35%.

Sông Vàm Cỏ Đông

* Tuyến sông Vàm Cỏ Đông, đoạn từ Hảo Đước đến Phước Chỉ có chiều dài 84km, chiều rộng đáy sông 60m, độ sâu 5,5m, bán kính cong R = 120m, đảm bảo cho các phương tiện giao thông thủy có trọng tải từ 1.000T đến 2.000T qua lại thuận lợi. Đây là tuyến giao thông thủy góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở Tây Ninh.

* Năm 2013, Công ty Điện lực Tây Ninh dự kiến chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 1,54 tỷ kWh- tăng 16,9% so với năm 2012; Tỷ lệ điện tiết kiệm đạt 2% điện thương phẩm; năng suất lao động tăng 4-7% so với năm 2012. Riêng giá bán điện thực hiện theo mức Tổng công ty giao- bình quân là 1.419 đồng/kWh.

* Năm 2013, thị xã Tây Ninh tiếp tục tăng cường đầu tư XDCB để hoàn chỉnh các chỉ tiêu đô thị loại III. Năm 2012, giá trị khối lượng XDCB thị xã thực hiện được 262,69 tỷ đồng- đạt 129,83% kế hoạch vốn; trong đó cấp phát vốn 199,28 tỷ đồng- đạt 98,49% KH vốn.

* Từ tháng 1 năm 2013, ngành Thống kê sẽ chính thức công bố chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc mới 2010 để phù hợp với đặc trưng của ngành công nghiệp. Việc áp dụng năm gốc mới 2010 sẽ thay thế năm gốc cũ 1994.

  S.T