BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 02/02/2013 - 05:27

Khảo sát Trạm bơm xã Phan

(BTNO)- * Trong tháng 1.2013, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 148,799 triệu USD, so tháng trước tăng 5,56%. Hoạt động xuất khẩu của các khu vực kinh tế so với tháng trước đều tăng, trong đó: kinh tế tư nhân tăng 5,40%; kinh tế Nhà nước tăng 3,10%, kinh tế có vốn ĐTNN tăng 5,86%. Riêng kinh tế cá thể so với tháng trước giảm 18,07%.

* Theo Sở NN-PTNT, do đang thời vụ xuống giống vụ đông xuân 2012-2013 nên tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phát sinh nhẹ. Trên cây lúa, các dịch hại có diện tích bị nhiễm nhiều như rầy nâu 1.071ha, sâu cuốn lá 285ha, đạo ôn 341ha. Tuy nhiên, đa số phát sinh gây hại nhẹ trong giai đoạn đẻ nhánh- làm đồng.

* Chỉ số giá chung tháng 1.2013 so với tháng trước tăng 0,56%. Trong tháng các nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,33%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,13%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,36%;  văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,34%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%...

* Kế hoạch tưới vụ đông xuân 2012-2013 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh là đạt diện tích 39.575 ha. Đến giữa tháng 1.2013, Công ty đã hợp đồng tưới được 20.344ha- đạt 51,4% so với kế hoạch vụ  và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Riêng hệ thống các trạm bơm điện đã thực hiện bơm tưới từ ngày 25.12.2012.

* Từ nay đến năm 2020, Tây Ninh sẽ phát triển hệ thống bao gồm 30 bến bãi ven sông và xây dựng 11 kho hàng gắn liền với các bến bãi ven sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Trong đó: huyện Trảng Bàng có 4 bến bãi và 1 kho; Dương Minh Châu 1 bến bãi, 01 kho; Bến Cầu 8 bến bãi, 2 kho; Châu Thành 11 bến bãi, 4 kho; Gò Dầu 3 bến bãi, 2 kho và Hòa Thành 3 bến bãi, 1 kho.

* Năm 2013, lao động tham gia nền kinh tế ở Tây Ninh vào khoảng 677.226 người, trong đó, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 39,8%; công nghiệp và xây dựng 26,2%, dịch vụ 34%. Dự kiến trong năm 2013 sẽ giải quyết việc làm cho 20.000 lượt người

  S.T