BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/04/2013 - 05:44

Trong quý I/2013, khách tham quan Khu du lịch Núi Bà đạt 1,73 triệu lượt- tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Khách du lịch chen chân lên viếng chùa Núi Bà

(BTNO)- * Kim ngạch nhập khẩu trong quý I năm 2013 ở Tây Ninh ước thực hiện 221,7 triệu USD- tăng 20,1% so với cùng kỳ.  Trong đó: khu vực dân doanh tăng 64,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7%, khu vực nhà nước giảm 31% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu: thực phẩm chế biến, vải may mặc,..

* Trong 10 năm qua, tổng doanh số cho vay Chương trình giải quyết việc làm của hệ thống Ngân hàng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 187 tỷ đồng. Trong đó có 26.000 lượt hộ gia đình và 62 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh được vay vốn, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

* Tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh đạt 231,7 tỷ đồng- tăng 33,4% so với cùng kỳ và tăng 44,2% so với kế hoạch. Khách tham quan Khu du lịch Núi Bà trong quý I đạt 1,73 triệu lượt- tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách lưu trú đạt 282.000 lượt- tăng 1,3% so với cùng kỳ.  

* Đến nay trên địa bàn tỉnh có 306 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 35.911,5 tỷ đồng. Trong đó có 162 dự án đã đi vào hoạt động với vốn đăng ký 18.768 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 16.000 tỷ đồng- đạt 44,6% tổng vốn đã đăng ký.

S.T