BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 17/05/2013 - 05:25
HTML clipboard

(BTNO)- * Theo con số tổng hợp của Văn phòng điều phối, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách là gần 945 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp hơn 29,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 737,7 tỷ đồng; ngân sách huyện 116,347 tỷ đồng và ngân sách xã: 279 triệu đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 tăng 2,12% so với tháng trước

* Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 4.2013 ước đạt 3.953 tỷ đồng- tăng 2,12% so tháng trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 423 tỷ đồng- tăng 10,18%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.527 tỷ đồng- tăng 1,27% so với tháng trước.

* Cơ quan chức năng đang lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu 561.13ha đất khu dân cư Chàng Riệc, trong đó gồm 500ha đất sản xuất nông nghiệp và 61.13ha đất vườn tương ứng cho 500 hộ dân khu dân cư với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 57 tỷ đồng.

* 4 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh đạt 509 triệu USD- tăng 12,8% so cùng kỳ. Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện kim ngạch xuất khẩu đạt 373 triệu USD- tăng 20,93%; kinh tế nhà nước đạt 15 triệu USD và kinh tế tư nhân đạt 120 triệu USD.

S.T