BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/05/2013 - 05:53

(BTNO)- * Trong 5 năm qua, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng không đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 12.200ha đất trồng cây ăn quả, trong đó thị xã Tây Ninh là địa bàn trồng nhiều cây ăn quả nhất- gần 3.000ha, phần lớn là cây mãng cầu trồng ở khu vực quanh núi Bà Đen.

Vườn mãng cầu ở thị xã Tây Ninh

* Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,03% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 4,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,79%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 42,69% và ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng tăng 28,2% so cùng kỳ năm trước.

* Tây Ninh tiếp tục kêu gọi đầu tư vào khu đất rộng hơn 1,2ha trên đường Hoàng Lê Kha thuộc địa bàn phường 3 thị xã Tây Ninh. Dự kiến trên khu đất này chia làm 2 khu- khu thứ nhất là khu xây dựng Trung tâm thương mại- dịch vụ- khách sạn rộng hơn 8.700m2 và khu thứ hai rộng 3.600m2 để xây dựng Trung tâm thương mại- dịch vụ..

S.T