BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 28/05/2013 - 05:34
HTML clipboard

(BTNO)- * Tính đến ngày 15.5.2013 toàn tỉnh đã xuống giống được 38.818ha vụ Hè thu, giảm 7,13% so cùng kỳ- trong đó có 35.147ha cây trồng thu hoạch trong vụ và 3.671ha cây trồng thu hoạch năm sau (mía, mì). Đồng thời, toàn tỉnh đã thu hoạch vụ Đông xuân được 66.295ha cây trồng các loại, đạt 98,27% trên tổng diện tích gieo trồng.

Làm đất chuẩn bị xuống giống vụ hè thu

* Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 5.2013 trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm mạnh (-27,31%) so với tháng trước, chủ yếu do yếu tố thời vụ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất giảm mạnh (-27,64%), chủ yếu do ngành sản xuất mía đường kết thúc niên vụ sản xuất năm 2012-2013.

* 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách trong tỉnh ước đạt 6.986.000 lượt khách, tăng 4,87% và luân chuyển 403.596.000 lượt khách, tăng 2,07% so cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng vận chuyển, luân chuyển đường bộ tăng 1-2% và sản lượng đường thủy tăng gấp 4 lần cùng kỳ.

* Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 139 triệu USD, tăng 7,22% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn ĐTNN xuất 114 triệu USD, tăng 7,32%; kinh tế tư nhân đạt 23 triệu USD, tăng 6,82%; kinh tế nhà nước tăng 6,39% so tháng trước.

S.T