BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/07/2013 - 05:44

Khối lượng XDCB tăng 32,3% so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- * Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 15 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất công nghiệp thuê là 122,23 ha. Trong đó 6 dự án đang hoạt động, 4 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa triển khai với vốn đăng ký 27 triệu USD và 1.086,048 tỷ đồng. Vốn đã thực hiện ước khoảng 9 triệu USD và 360 tỷ đồng.

* Tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối quý II ước thực hiện được 17.947,2 tỷ đồng- tăng 4,9% so đầu năm và tăng 15,0% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung và dài hạn chiếm 31,3% tổng dư nợ- tăng 8,1% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm 0,79% tổng dư nợ.

* So với cùng kỳ, doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 309 tỷ đồng- tăng 5,1%; khách lưu trú đạt 566.000 lượt người- tăng 5,1%, trong đó khách lữ hành đạt 9.200 lượt người- tăng 4,9%, khách tham quan khu du lịch núi Bà đạt 1,8 triệu lượt người- tăng 3,4%.

* 6 tháng đầu năm 2013, khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện được 956,037 tỷ đồng- đạt 48,6% KH, tăng 32,3% so cùng kỳ; giải ngân 851,989 tỷ đồng- đạt 43,3% KH, tăng 44,4% so cùng kỳ. Một số đơn vị giải ngân đạt trên 50% kế hoạch là: Sở Giáo dục và Đào tạo- 100%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- 56,7%; huyện Hòa Thành- 61,3%; huyện Gò Dầu- 52,8%...

S.T