BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 05/08/2013 - 05:48
HTML clipboard

(BTNO)- * Tổng trữ lượng các loại rừng ở Tây Ninh vào khoảng 5.670.000m3. Trong đó, rừng tự nhiên vào khoảng gần 5.100.000 m3 (chiếm 90%) và rừng trồng vào khoảng 570.000 m3 (chiếm 10% tổng trữ lượng).  Trữ lượng rừng của tỉnh Tây Ninh chủ yếu tập trung ở loại rừng đặc dụng.

Rừng trồng ở huyện Dương Minh Châu

* Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 2,5 năm qua tăng bình quân 18,96%/năm, phát triển đều cả 3 khu vực. Trong đó phát triển mạnh nhất là khu vực dân doanh- tăng 31,28%. Từ đó góp phần cho kim ngạch xuất khẩu đạt 3.476,87 triệu USD- tăng bình quân hằng năm 25,97%.

* Trong 5 năm (2008 – 2012), diện tích sản xuất lúa bình quân hàng năm của Tây Ninh 154.478 ha, với năng suất bình quân đạt 47,89 tạ/ha sản lượng lúa đạt 740.037 tấn mỗi năm. Trong đó, vụ mùa có diện tích lúa lớn nhất- từ 56.000 - 57.500 ha mỗi năm với năng suất bình quân đạt 45.80 tạ/ha sản lượng lúa đạt 262.880 tấn.

* Ngày 31.7.2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 1.8.2013, giá bán điện bình quân sẽ là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)- tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đ/kWh).

S.T