BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/08/2013 - 04:01
HTML clipboard

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh thực hiện tháng 7.2013 ước tăng 7,75% so với tháng trước.

(BTNO)- * Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh thực hiện tháng 7.2013 ước tăng 7,75% so với tháng trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng khá (+ 8,12%), chủ yếu do ngành SX chế biến thực phẩm tăng. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng lại giảm do vùng nguyên liệu bị thu hẹp.

 Sản xuất VLXD

* Tây Ninh hiện có hơn 10 nhà máy chế biến hạt điều với tổng công suất chế biến khoảng 20.000 tấn sản phẩm năm. Tuy nhiên, hiện nay diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn chưa đến 3.000 ha, vì vậy nguyên liệu hạt điều tại chỗ không đủ cung ứng cho chế biến, phải mua ngoài tỉnh.

* Trong 7 tháng đầu năm 2013, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 1.065 tỷ đồng- đạt 63,44% kế hoạch năm, tăng 22,27% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 595 tỷ đồng- tăng 20,73%; vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 463 tỷ đồng- tăng 22,41% so với cùng kỳ.

* Tổng nguồn vốn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 7.2013 ước đạt 24.210 tỷ đồng- tăng 1,1% so đầu tháng và tăng 7,56% so cùng kỳ. Trong đó nguồn huy động các TCTD thực hiện được khoảng 19.758 tỷ đồng- tăng 0,42% so đầu tháng và tăng 6,62% so cùng kỳ.

S.T