BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 20/08/2013 - 05:34
HTML clipboard

Dự kiến, vụ chế biến 2013-2014, sản lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến ở Công ty CP Bourbon Tây Ninh đạt khoảng 1 triệu tấn.

(BTNO)- * Vụ chế biến 2013-2014, Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT) dự kiến sản lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến đạt khoảng 1 triệu tấn. Hiện, tổng diện tích mía của SBT đầu tư trồng và chăm sóc đạt khoảng hơn 15.000 ha, năng suất thu hoạch dự kiến đạt 70 tấn/ha.

Vùng nguyên liệu mía do SBT đầu tư

* 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 1.065 tỷ đồng- đạt 63,44% kế hoạch năm, tăng 22,27% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 595 tỷ đồng- tăng 20,73%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 463 tỷ đồng- tăng 22,41% so với cùng kỳ.

* Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh trồng được 47,5 ha rừng phòng hộ, đặc dụng- đạt 9,9% so với kế hoạch, trong đó: BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng trồng 25 ha, BQL Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc trồng 22,5 ha. Tiến độ trồng rừng có chậm so với kế hoạch.

* Kim ngạch xuất khẩu tháng 7.2013 thực hiện được 151 triệu USD- tăng 2,26% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất 113 triệu USD- tăng 1,97%; kinh tế tư nhân xuất 35 triệu USD- tăng 3,17%; còn lại kinh tế nhà nước- tăng 2,95% so tháng trước.

S.T